Почитувани читатели,

Ве повикуваме да ни помогнете заедно да разоткриеме корупција или неетички практики со кои сте се соочиле во која било област од живеењето и работата, без оглед дали е на високо или ниско ниво.

Пријавете какви било сомнежи или инциденти поврзани со корупција преку нашата доверлива платформа, а вашиот идентитет ќе биде заштитен.

Ние во САКАМДАКАЖАМ.МК веруваме дека со корупцијата може да се бориме само со гласно укажување и разоткривање како и потенцирање на конкретната одговорност.


  1. Ве молиме наведете детален опис на корупцискиот настан што сакате да го пријавите.*

  Вклучете датуми, локации и какви било други релевантни информации.

  2. Дали имате информации за поединци, организации или други субјекти вклучени во корупцискиот настан?

  Ве молиме наведете ги нивните имиња, позиции, функции и сите други детали за идентификација што ви се достапни.

  3. Дали имате некакви придружни докази како што се документи, фотографии, видеа или аудиоснимки поврзани со настанот?

  Ако одговорот е да, ве молиме наведете детали за природата на доказите и ако сте во можност испратете ни ги.

  1.
  2.
  3.
  4.

  4. Имаше ли сведоци на настанот?

  Ако одговорот е да, ве молиме наведете ги нивните имиња, информации за контакт и сите дополнителни детали што би можеле да помогнат да се идентификуваат и да се дојде до нив.

  5. Каде и кога се случи корупцискиот настан?

  Наведете конкретни детали за да го олесните нашето истражување, како населено место, институција или канцеларија.

  6. Ве молиме опишете ја природата и обемот на корупцискиот настан.

  Дали е тоа еднократна појава или вклучува постојан модел на коруптивно однесување? Наведете какви било детали за влијанието и последиците од корупцијата.

  7. Дали сте директно или индиректно погодени од корупцијата што ја пријавувате?

  Опишете ја вашата врска со настанот, без разлика дали сте вработен, хонорарец, клиент или имате каква било друга врска.

  8. Дали има други релевантни информации што би сакале да ги споделите во врска со настанот што го пријавувате или инволвирани поединци?

  Вклучете какви било конкретни грижи, сомневања или контекст што би можеле да помогнат во нашето истражување.

  9. Дали сакате да останете анонимни?

  Ако одговорот е да, погрижете се да не давате никакви лични податоци за идентификација во овој формулар. Доколку сакате да ве контактираме за дополнителни детали или појаснување, оставете ваш контакт, како адреса за е-пошта или телефонски број.